Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

POMEMBNA OBVESTILA

MOTNJE V OSKRBI S PITNO VODO VS HUBELJ

Obveščamo vse prebivalce naselij, Dobravlje, Batuje, Skrilje,  Potoče, Kamnje, zaselki Brje, Kukanje in  Selo,

da bo zardi nujnih vzdrževalnih del na magistralnem vodovodu v smeri N.Gorice motena oskrba s pitno vodo in sicer danes 10.1.2018 v času od 22. ure predvidoma do 24. ure.

Po končanih delih bo voda  lahko motna  zato jo odtočite dokler se ne zbistri.

Hvala za razumevanje.

OPOREČNOST VODE IZ VAŠKIH VODOVODOV

 

Občina Ajdovščina opozarja, da je vodo iz vaških vodovodnih sistemov Vrtovin, Grivče, Kamnje, Ravne, Lokavec - Slokarji, Lokavec - Čohi,  Lokavec – Brod, Višnje ter  Stomaž, potrebno prekuhavati. Ukrep velja do preklica.

več...

 

 

Pitna voda

 

Pitna voda

 

Upravljanje javnih vodovodov v občinah Ajdovščina in Vipava izvajamo v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012) ter Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina (UL RS, št. 57/2009) in  Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vipava (UL RS, št. 39/2009).

V občini Ajdovščina upravljamo javne vodovodne sisteme Hubelj, Gora-Skuk, Podkraj-Spodnji, Podkraj- Zgornji, Podkraj- Strelice v občini Vipava pa sistema Vipava-skupni in Sanabor.

Oskrba s pitno vodo obsega naslednje storitve:

  • oskrba prebivalcev in industrije s pitno vodo,
  • vzdrževanje vodovodne infrastrukture,
  • izvedba vodovodnih priključkov,
  • obnova magistralnih, primarnih in sekundarnih cevovodov,
  • izgradnja novih vodovodnih cevovodov,
  • kontrola in periodična zamenjava vodomerov.

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava