Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Osmrtnice

Lokavec

V 83. letu starosti je umrla Margerita Žiberna, Lokavec 112. Pogreb drage pokojne bo v soboto, 25.11.2017 ob 14. uri v Lokavcu. Dan pred pogrebom bo pokojna od 14. ure dalje ležala v domači hiši.

Cesta

V 92. letu starosti je umrl Franc Božič, Cesta 48. Žarni pogreb pokojnega bo v soboto, 25.11.2017 ob 15. uri v Vipavskem Križu. Na dan pogreba bo žara pokojnega od 13. ure dalje v samostanski cerkvi v Vipavskem Križu.

Sanabor

V 89. letu starosti je umrla Josipina Lavrenčič, Vrhpolje 102A. Žarni pogreb drage pokojne bo v četrtek, 23.11.2017 ob 15. uri v Sanaboru. Na dan pogreba bo žara pokojne od 14. ure dalje v domači cerkvi v Sanaboru.

Ajdovščina

V 94. letu starosti je umrla Marija Černigoj, Grivška pot 30, Ajdovščina. Žarni pogreb drage pokojne bo v četrtek, 23.11.2017 ob 14. uri v Ajdovščini. Na dan pogreba bo žara pokojne od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Pogrebna služba

pogrebna služba

 

Pogrebno dejavnost opravljamo na vseh pokopališčih v obeh občinah. Nudimo Vam vse storitve, ki jih potrebujete ob smrti svojcev s prevozi, ureditvijo pogrebne sobe ali vežice in izvedbo pogrebne svečanosti, po ugodnih pogojih in zmernih cenah. 

V okviru dejavnosti imamo organizirano stalno dežurno pogrebno službo, dosegljivo 24 ur dnevno na telefon št. 041 668 429.

 

UREJANJE GROBOV

V okviru te dejavnosti Vam lahko uredimo grob vaših dragih pokojnih, odstranimo ovelo cvetje in kamenje ter poskrbimo za primeren izgled groba.

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava