Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Dežurne številke

 • NUJNE INTERVENCIJE                   Vodovod, kanalizacija, odpadki, ceste 

  (05) 36 59 700
 • Pogrebne storitve
  041 668 429

Kontakti

 

Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina
Goriška cesta 23b
5270 Ajdovščina

   

 

 • UPRAVA

Telefon: (05) 365 97 00
Faks: (05) 366 31 42
E-pošta: info@ksda.si
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00

 

- OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV - PITNA VODA, ODPADNA VODA

   Telefon: (05) 365 97 22, (05) 365 97 34

- OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV - ODPADKI

   Telefon: (05) 365 97 42

- OBRAČUN UPRAVLJANJA NEPREMIČNIN

   ​Telefon: (05) 365 97 24

- OPOMINI, IZTERJAVE

   Telefon: (05) 365 97 29

 

 • OSKRBA S PITNO VODO

Telefon: (05) 365 97 16

DEŽURNA ŠTEVILKA: 041 631 832

 

 • VZDRŽEVANJE CEST

Telefon: (05) 365 97 58

DEŽURNA ŠTEVILKA: 031 648 215

 

 • POGREBNA SLUŽBA

Telefon: (05) 365 97 15; Faks: (05) 365 97 35

DEŽURNA ŠTEVILKA: 041 668 429

 

 • ODVOZ ODPADKOV

Telefon: (05) 365 97 13

Operativa: 041 232 974

  

 • CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI (CERO) AJDOVŠČINA

Telefon: (05) 365 97 36

Operativa: 041 735 967, 041 277 622

 

 • ODVAJANJE ODPADNIH VODA - KANALIZACIJA, PRAZNJENJE GREZNIC

Telefon: (05) 365 97 12, (05) 365 97 54

DEŽURNA ŠTEVILKA: 041 862 557

 

 • ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Telefon: (05) 365 97 12, (05) 365 97 54

- Centralna čistilna naprava Ajdovščina: 051 382 249

- Čistilna naprava Vipava: 051 604 739

 

 • VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI AJDOVŠČINA

Telefon: (05) 365 97 32

 

 PRIJAVA OKVAR

Telefon: (05) 365 97 00, (05) 365 97 32

E-pošta: javna.razsvetljava@ksda.si

 

 • UPRAVLJANJE OBJEKTOV

Telefon: (05) 365 97 04

Operativa: 041 859 677

 

 

 

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava