Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

PREVIDNOST PRI ODLAGANJU LESNEGA PEPELA!

 

Lesni pepel ni biorazgradljiv odpadek, je pa za rastline izredno bogat vir kalija, zato je dobro, da konča svojo pot kot sestavina  komposta. V kolikor čistega lesnega pepela ne kompostirate, ga odložite v rjav zabojnik, v katerem se zbirajo biorazgradljivi kuhinjski odpadki. 

Pri odlaganju pepela v rjav zabojnik, je potrebna previdnost: zbran pepel pustite nekaj dni zunaj v kovinski posodi in šele, ko ste prepričani, da ne vsebuje žerjavice oziroma je ta pogašena, ga odložite v rjav zabojnik na ekološkem otoku.

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava