Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) ter v skladu s 23. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 100/09) in občini Vipava (Uradni list RS št. 39/10), izvaja Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina praznjenje greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ter čiščenje fekalij v občini Ajdovščina in občini Vipava.

 

PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE FEKALIJ v okviru obvezne javne službe, ki se obračunava kot "STORITEV GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE", se izvaja za:

- pretočne greznice: enkrat na tri leta

- male komunalne čistilne naprave (MKČN): do trikrat na tri leta

- nepretočne greznice: ob vsaki napolnitvi greznice

 

URNIK PRAZNJENJA:

 - od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure

 

OBRAČUN IN CENA od 1.7.2015 do 30.6.2018

- STORITEV GREZNICE IN MKČN se obračunava mesečno na osnovi količine dobavljene pitne vode

- OMREŽNINA GREZNICE IN MKČN je fiksni strošek, ki se obračunava mesečno

- cena je enotna za občino Ajdovščina in občino Vipava

- cena velja od 1.7.2015 dalje

 

Lastniki boste po končanem praznjenju greznice ali MKČN od pooblaščenega izvajalca prejeli potrdilo o opravljeni storitvi, ki služi kot uradno dokazilo v primeru inšpekcijskega nadzora.

 

Lastniki greznic in MKČN morate pooblaščenemu izvajalcu praznjenja posredovati podatke o velikosti greznice, omogočiti dostop do greznice, ogled greznice, ter njeno praznjenje. Če tega ne dovolite, ste v skladu z navedenima odlokoma kazensko odgovorni in bo zoper vas podana prijava inšpekciji.

 

POMEMBNO:

Po izvedbi praznjenja, lastniki greznic in MKČN podpišete delovni nalog izvajalca, ki vam izroči en izvod. Izvajalec bo izvršil praznjenje greznice ali MKČN tudi brez prisotnosti lastnika oz. uporabnika, če je praznjenje mogoče. V tem primeru bo pustil en izvod delovnega naloga v nabiralniku.

 

ZA OPRAVLJENO STORITEV NI DODATNEGA STROŠKA. STROŠEK PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN TER ČIŠČENJA FEKALIJ SE OBRAČUNAVA MESEČNO NA VAŠI POLOŽNICI ZA KOMUNALNE STORITVE.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na GSM 051 387 290 ali na sedež KSD Ajdovščina, tel. 05 36 59 700.

Občina AjdovščinaObčina Vipava