Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

OBČINA AJDOVŠČINA SUBVENCIONIRA MALE ČN

 

Razpis za občinska nepovratna finančna sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (do 50 PE)  je končan. S pomočjo občine, ki subvencionira do 30 % upravičenih stroškov gradnje male čistilne naprave oziroma največ 1.000 evrov za posamezno enostanovanjsko stavbo in 1.500 evrov za večstanovanjsko stavbo, je bilo v letu 2017 zgrajenih 7 malih čistilnih naprav.

 

Nov razpis bo objavljen februarja 2018.

 

Več...

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava