Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Višji odstotek sofinanciranja MKČN

 

Sprejet je bil Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ajdovščina, katerega bistveni novosti sta višji odstotek sofinanciranja izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in dodatne spodbude za združevanje lastnikov objektov. Do sredstev so upravičeni lastniki objektov v krajih, v katerih v naslednjih štirih letih ni načrtovane izgradnje kanalizacijskega omrežja.

 

Po novem pravilniku občina subvencionira 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, ki že vključujejo DDV (prej do 30 % upravičenih stroškov brez vključenega DDV). Najvišja možna subvencija pa je 1000 evrov. V kolikor se za nakup male čistilne naprave odloči več lastnikov objektov skupaj, je mogoče pridobiti tudi do 100 % potrebnih sredstev za izgradnjo, saj so naprave za več objektov cenovno ugodnejše.

 

Letošnji razpis za nepovratna sredstva za nakup male čistilne naprave bo objavljen takoj, ko pravilnik stopi v veljavo, predvidoma konec marca, oziroma v začetku aprila. 

 

Več...

Občina AjdovščinaObčina Vipava