Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

 

Približuje se čas, ko bomo ponovno zbirali nevarne odpadke, po krajevnih skupnostih.

 

Prevzemali bomo:

 • barve, lake, lepila, topila, smole, kiti, kisline, luge
 • odpadna mazalna olja
 • odpadna jedilna olja
 • odpadne kemikalije
 • čistilna, kozmetična in pralna sredstva
 • tlačne posode – spreje (laki za lase ipd.)
 • odpadke, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri)
 • fluorescentne cevi, sijalke
 • odpadna zdravila
 • pesticide (insekticidi, fungicidi, herbicidi…)
 • akumulatorje, baterije
 • embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi
 • elektronsko in električno opremo

 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava.

 

OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti! Te lahko pravne osebe oddajo le pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.  

 

 

Če nevarnih odpadkov v času akcije ne utegnete oddati, jih lahko kadarkoli brezplačno oddate v zbirnem centru pod Dolgo Poljano.

 

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava