Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Najpogostejši razlogi za zamašitev kanalizacijskih cevi

 

Odpadna voda se iz objektov odvaja po sistemu kanalov. To so cevi različnih premerov, ki se zaradi snovi, ki ne sodijo v kanalizacijski sistem, lahko zamašijo in nam povzročijo težave - poplavljanje stanovanja, kleti, razlivanje odpadne vode iz jaškov po dvorišču in utrjenih površinah.

 

Oznaka na vlažnem toaletnem papirju: sodi v WC školjko.

Glavni vzrok za zamašitve kanalizacijskih cevi so odpadki, ki jih neosveščeni občani mečejo v svoje odtoke. Najpogosteje najdemo na mestih zamašitve vlažilne robčke, ki jih uporabljajo mamice pri previjanju dojenčkov ter kozmetične robčke. Zmotno je mišljenje, da v kanalizacijskem sistemu ti robčki razpadejo. Čeprav izgledajo papirnati, so narejeni iz plastike, ki se ne ali zelo težko raztrga in razpada več sto let. Pogosto jih zamenjamo za vlažen toaletni papir, ki je narejen iz papirja in v kanalizaciji dejansko razpade. Zato preden uporabite in odvržete robček v kanalizacijo, pozorno poglejte oznake na embalaži.

 

Drugi najpogostejši vzrok zamašitev kanalizacijskih cevi je odpadno jedilno olje ter ostale maščobe, ki se zlivajo v odtoke. Sledi jim kavna usedlina, razne bombažne krpe, damski vložki, tamponi, kondomi, papirnate brisače, deli oblačil (npr. spodnje perilo, hlačne nogavice…), vatirane palčke za ušesa, ostanki hrane, ostanki iz predelave sadja… V kanalizacijskih ceveh smo našli celo ostanke živalskih trupel.

Oznaka na vlažilnih robčkih: Ne odvrzite jih v WC školjko.

 

Odpadki v kanalizacijskem sistemu ovirajo ali onemogočajo pretok odpadne vode ter povzročajo okvare črpalk v črpališčih. Zaradi motenega pretoka odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotokov. Ob zamašitvi kanalizacije se namreč odpadna voda z vsemi odpadki, ki jih občani mečejo v odtoke, preliva v potok ali reko.

 

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina vzdržuje 152 km kanalizacije v občini Ajdovščina in 58 km kanalizacijskih cevi v občini Vipava. Med vzdrževanje med drugim spadajo tudi redni pregledi kanalizacije in redna deratizacija. Poleg vseh nevšečnosti, ki jih v kanalizacijskem sistemu povzročajo odpadki, so kanalizacijske cevi z ostanki hrane idealen kraj za prehranjevanje podgan.

 


 

K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav lahko veliko prispevamo predvsem uporabniki če:

  • v odtoke ne odlagamo odpadkov, ker ovirajo ali celo onemogočajo pretok odpadne vode;
  • v odtoke ne zlivamo/odlagamo hrane, ker omogoča razmnoževanje glodavcev;
  • v odtoke ne zlivamo olja ter ostalih maščob, ker se nalagajo na stene cevi;
  • v odtoke ne zlivamo nevarnih snovi, saj lahko upočasnijo ali celo zavrejo biološko stopnjo čiščenja odpadne vode na čistilni napravi.

 


 
ODPADEK ODLAGAMO
   

vlažilni robčki, damski vložki, tamponi, kondomi, vatirane palčke za ušesa, papirnate brisače

odložimo v zelen zabojnik za ostanek odpadkov
   
vatirane palčke za ušesa odložimo v zelen zabojnik za ostanek odpadkov
   
jedilno olje, mast odpeljemo v zbirni center ali oddamo v akciji zbiranja nevarnih odpadkov
   
ostanki hrane, kavna usedlina odložimo v rjav zabojnik za biorazgradljive kuhinjske odpadke
   
nevarne snovi odpeljemo v zbirni center ali oddamo v akciji zbiranja nevarnih odpadkov
 

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava