Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

OBVESTILO UPRAVNIKA

 

Spoštovani stanovalci!

 

V torek, 31.3.2020, smo na podlagi sprejetega Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (UL RS, št. 37/2020) začeli z razkuževanjem večstanovanjskih stavb.

 

Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi.

 
Razkuževali bomo:
  • kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo,
  • ograje v večstanovanjski stavbi,
  • stikala za upravljanje in kabino dvigala,
  • stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
  • oprijemala in drugo opremo, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

 

Strošek razkuževanja znaša mesečno 10,10 EUR z DDV na stanovanje.

 

Če se stanovalci dogovorijo, da bodo razkuževanje skupnih prostorov opravljali sami, je potrebno o tem obvestiti upravnika. Obvestite nas lahko preko telefonske številke 031 309 933 - Mojca Vrčon ali elektronske pošte poslane na naslov mojca.vrcon@ksda.si ali info@ksda.si.

 

 

Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb velja do prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava