Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

OBVESTILO UPRAVNIKA

 

Spoštovani stanovalci!

 

V torek, 31.3.2020, smo na podlagi sprejetega Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (UL RS, št. 37/2020) začeli z razkuževanjem večstanovanjskih stavb. Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno, ne glede na to, kolikokrat so bili skupni prostori in naprave stavbe uporabljeni. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi.

 

Razkužuje se:
  • kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo;
  • ograje v večstanovanjski stavbi;
  • stikala za upravljanje in kabino dvigala;
  • stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe;
  • oprijemala in drugo opremo, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami;

 

Zaradi dolgotrajnosti in obsežnosti postopkov, se je strošek razkuževanja večstanovanjskih stavb zvišal in znaša od 15.5.2020 dalje 18,30 EUR z DDV na stanovanje.

 

Če se stanovalci dogovorijo, da bodo razkuževanje skupnih prostorov opravljali sami, je potrebno o tem obvestiti upravnika. Obvestite nas lahko preko telefonske številke 031 309 933 - Mojca Vrčon ali elektronske pošte poslane na naslov mojca.vrcon@ksda.si ali info@ksda.si.

 

 

Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb velja, dokler Vlada Republike Slovenije ne izda sklepa o preklicu ukrepa.

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava