Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

5. junij - SVETOVNI DAN OKOLJA

 

Zemljo imenujemo tudi »moder planet«, saj kar 70% njenega površja pokriva voda. Na preostalih 30% površine, velikosti 148,9 milijona km2, trenutno živi 7,7 milijarde ljudi in približno 11,3 milijona različnih rastlinskih in živalskih vrst.

 

V naravi so vsa živa bitja med seboj povezana in soodvisna. Vsak človeški poseg v naravo ima zato posledice za vse rastline in živali. Zaradi delovanja človeka je izgubilo svoj življenjski prostor ali celo izumrlo že veliko število rastlinskih in živalskih vrst. Veliko jih je ogroženih.

 

Na pomen ohranjanja narave, čistega zraka, rodovitne zemlje, vode ter rastlinskih in živalskih vrst, nas vsako leto opominja svetovni dan okolja, ki ga obeležujemo 5. junija.

 

 


 

Biotska raznovrstnost, tudi biološka raznovrstnost ali s tujko biodiverziteta, je stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju, bodisi ekosistemu, biomu ali celotni Zemlji. Poenostavljeno gledano gre za število različnih vrst organizmov, ki živijo v določenem prostoru in raznolikost ekosistemov nekega območja.

 


 

 

Tema letošnjega dneva okolja je biotska raznovrstnost, ki jo v naravi spremljamo z različnimi kazalniki:

 

  • Eden od kazalnikov kopenske biotske raznovrstnosti so vrste ptic. Indeks ptic kmetijske krajine meri spremembe v populacijah značilnih vrst ptic kmetijske krajine. V letu 2018 je v Sloveniji znašal 78, kar je za 2 % več kot v letu 2017 in hkrati za 22 % manj kot v letu 2008.

 

  • Pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti imajo tudi čebele. Vzpodbuden je podatek, da se v Sloveniji tako število čebelarjev kot število panjev povečujeta.

 

  • Na vodne ekosisteme in s tem na biotsko raznovrstnost pa slabo vpliva odpadna voda, ki se neprečiščena vrača v okolje. Njene vplive na okolje lahko zmanjšamo, če uporabljamo okolju prijazna čistila ter v školjko ne odlagamo odpadkov temveč le toaletni papir.

 

 

Če želimo ohraniti pestrost rastlinskih in živalskih vrst, je pomembno vzdržno uporabljati oceane in morja ter varovati in obnavljati kopenske ekosisteme, spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi ter preprečevati degradacijo zemljišč.

 

Narava je naše največje skupno dobro. Da jo ohranimo, se moramo v skladu z našim vedenjem o njeni ogroženosti in ranljivosti tudi obnašati.

 

 

 

 

 

https://www.themightyearth.com/about-us/

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8846

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava