Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

22. april - Svetovni dan zemlje

 

Ob svetovnem dnevu zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila se po celem svetu odvijajo dogodki, ki ozaveščajo o pomembnosti ohranjanja okolja. Opozarjajo nas, da okolja ne ohranjamo le zaradi rastlin in živali temveč predvsem zaradi nas-ljudi, da bomo lahko še naprej varno živeli in se dobro počutili na planetu Zemlja.

 

Letošnji dan zemlje poteka pod geslom »Obnovimo našo Zemljo« in želi opozoriti, da zgolj blažitev in prilagajanje nista edini poti pri spopadanju z okoljskimi izzivi. Negativnim vplivom na okolje, kot so onesnaževanje zraka in tal, emisije toplogrednih plinov ali antropogeni posegi v naravno okolje, se lahko zoperstavimo na različne načine. Odločimo se lahko, da bomo zmanjšali količine odpadkov, uporabljali javni prevoz, izbirali trajnostne vire energije...
 
Statistični urad Republike Slovenije spremlja in beleži različne podatke, ki jih uporabljamo pri merjenju uspešnosti spopadanja z okoljskimi izzivi. Ob tej priložnosti vam jih nekaj predstavljamo. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava