Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

KAM ODDATI KLAVNIČNE ODPADKE?

 

Občini Ajdovščina in Vipava sta s Komunalno stanovanjsko družbo d. o. o. Ajdovščina  uredili prevzem klavničnih odpadkov iz domačega zakola - proizvodnje živil za lastno uporabo.

 

Občani lahko klavnične odpadke (kože, čreva, kosti…) brezplačno oddate v zbirnem centru pod Dolgo Poljano.

Zaradi vodenja evidence o prinašalcih ŽSP (živalski stranski proizvodi) za potrebe VURSA, se mora imetnik odpadka ob prepustitvi  legitimirati in predložiti odrezek zadnje plačane položnice za odvoz odpadkov.

 

Živalski stranski proizvodi ne sodijo v naravno okolje, nikakor pa jih ni dovoljeno odlagati v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov. Izkoristite možnost brezplačne oddaje ŽSP ter odpadke prinesite v zbirni center, da jih bomo lahko oddali v nadaljnje ravnanje. Odpadki se obdelujejo v bioplinarni podjetja KOTO.

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava