Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

 
Nevarni odpadki nastajajo tudi v naših gospodinjstvih. To so tisti odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti oz. vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi. So zdravju škodljivi, okolju nevarni, strupeni, jedki, dražljivi, oksidativni, vnetljivi ali eksplozivni. 

 

Z njimi moramo rokovati pazljivo, da preprečimo njihov škodljiv vpliv na naše zdravje in na okolje. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za komunalne odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtoke ali v kanalizacijo. Ko kupimo izdelke, ki so nevarni, nase prevzamemo odgovornost, da jih po uporabi odstranimo na varen način.

 

  Prevzemali bomo:

  • barve, lake, lepila, topila, smole, kiti, kisline, luge
  • odpadna mazalna olja
  • odpadna jedilna olja
  • odpadne kemikalije
  • čistilna, kozmetična in pralna sredstva
  • tlačne posode – spreje (laki za lase ipd.)
  • odpadke, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri)
  • fluorescentne cevi, sijalke
  • odpadna zdravila
  • pesticide (insekticidi, fungicidi, herbicidi…)
  • akumulatorje, baterije
  • embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi
  • elektronsko in električno opremo

   

  Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava.

   

  OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnostiTe lahko pravne osebe oddajo le pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.  

   

  RAZPORED ZBIRANJA

   

  ČETRTEK 11.4.2024

   

  od

   

  do

       

  AJDOVŠČINA

  Tovarniška c. na makadam. parkirišču

  13:00

  13:30

  LOZICE

  pri cerkvi

  14:00

  14:15

  PODNANOS

  na parkirišču pred marketom

  14:30

  14:45

  PODRAGA

  pri čistilni napravi

  15:00

  15:15

  GOČE

  na trgu

  15:30

  15:45

  MANČE

  pri ekološkem otoku

  16:00

  16:15

  LOŽE

  pri trgovini

  16:30

  16:45

  SLAP

  na placu pri igrišču

  17:00

  17:15

  GRADIŠČE

  pri krajevnem domu

  17:30

  17:45

  VIPAVA

  na Glavnem trgu

  18:00

  18:30

  VRHPOLJE

  pri gasilskem domu

  18:45

  19:00

  BUDANJE

  pri šoli

  19:15

  19:30

   
  SOBOTA 13.4.2024                                                                                      
   

  AJDOVŠČINA

  pri ekološkem otoku na Trati (Polževa ul.)

  8:00

  8:30

  GOJAČE

  pri ekološkem otoku

  8:45

  9:00

  MALOVŠE

  pri ekološkem otoku

  9:15

  9:30

  ČRNIČE

  pri ekološkem otoku pri marketu

  9:45

  10:00

  BATUJE

  pri šoli

  10:15

  10:30

  SELO

  pri pokopališču

  10:45

  11:00

  VRTOVIN

  pri ekološkem otoku - Stovška vas

  11:15

  11:30

  KAMNJE

  pri ekološkem otoku

  11:45

  12:00

  POTOČE

  nasproti gostilne

  12:15

  12:30

  BRJE

  na placu pri spomeniku

  12:45

  13:00

  DOBRAVLJE

  pri dvorani

  13:15

  13:30

  VELIKE ŽABLJE

  pri dvorani

  13:45

  14:00

  AJDOVŠČINA

  Trnje pri ekološkem otoku

  14:15

  14:45

   
  ČETRTEK 18.4.2024                                                                                     
   

  AJDOVŠČINA

  parkirišče za gradom

  13:00

  13:45

  MALE ŽABLJE

  pri ekološkem otoku

  14:00

  14:15

  PLAČE

  pred krajevnim domom

  14:30

  14:45

  CESTA

  pri ekološkem otoku na železniški rampi

  15:00

  15:15

  STOMAŽ

  na avtobusnem postajališču

  15:30

  15:45

  SKRILJE

  pri pokopališču

  16:00

  16:15

  LOKAVEC

  parkirišče nasproti cerkve

  16:30

  16:45

  PREDMEJA

  pri ekološkem otoku pri hotelu

  17:15

  17:30

  OTLICA

  pri dvorani

  17:45

  18:00

  COL

  pri ekološkem otoku proti Predmeji

  18:15

  18:30

  PODKRAJ

  parkirišče nasproti pokopališča

  18:45

  19:00

  SANABOR

  v križišču

  19:15

  19:30

   
  SOBOTA 20.4.2024                                                                                      
   

  DOLGA POLJANA

  pri ekološkem otoku Kamence

  8:00

  8:15

  ŽAPUŽE

  pri ekološkem otoku v križišču

  8:30

  8:45

  AJDOVŠČINA

  Ribnik, za DSO

  9:00

  9:45

  USTJE

  pri spomeniku

  10:00

  10:15

  DOLENJE

  pri ekološkem otoku

  10:30

  10:45

  PLANINA

  na parkirišču pri pokopališču

  11:00

  11:15

  ERZELJ

  pri ekološkem otoku

  11:30

  11:45

  GABERJE

  na placu pri Martinovem hramu

  12:00

  12:15

  ŠMARJE

  pri ekološkem otoku

  12:30

  12:45

  ZAVINO

  v vasi

  13:00

  13:15

  VRTOVČE

  v vasi

  13:30

  13:45

  TEVČE

  pri ekološkem otoku

  14:00

  14:15

  Občina AjdovščinaObčina Vipava