Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Odvajanje odpadnih voda se izvaja po javni kanalizaciji in s prevzemom odpadnih blat iz greznic (pretočnih, nepretočnih) ter malih čistilnih naprav (MČN).

Občina AjdovščinaObčina Vipava