Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

NUJNA OBVESTILA

1 od 1

Prekuhavanje pitne vode Vaški vodovodi

KSD Ajdovščina obvešča uporabnike vaških vodovodnih sistemov  Lokavec-Čohi in Lokavec-Slokarji, da zaradi neskladnih vzorcev pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (UL RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15), ukrep prekuhavanja pitne vode ni preklican.

Dežurne številke

  • Vodovodi
    041 631 832
  • Ceste, kanalizacija, odpadki
    031 648 215
  • Pogrebne storitve
    041 668 429

NOVOST ZA LASTNIKE IN NAJEMNIKE STANOVANJ

Vse lastnike in najemnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki jih upravlja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, obveščamo, da lahko vse informacije, povezanih z upravljanjem njihovih večstanovanjskih stavb, dobite na spletnem portalu mojblok.si.

UREDITEV VEGETACIJE OB CESTAH

Zaradi zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu, je potrebno vegetacijo ob cestah je redno vzdrževati.

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava