Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

JAVNA SNAGA

 

Podjetje izvaja javno snago v občinskih središčih Ajdovščina in Vipava, ki obsega :

  • strojno čiščenje ulic s pometalnim strojem,
  • ročno čiščenje s poudarkom na praznjenju uličnih smetnjakov in
  • ročno čiščenje in praznjenje košev za odpadke na avtobusnih postajah.

 

Pometalni stroj  

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava