Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

 

 Zbiranje in odvoz odpadkov opravljamo v naseljih na celotnem območju občine Ajdovščina in občine Vipava. 

 

Zbiranje komunalnih odpadkov se izvaja na več načinov, odvisno od vrste odpadkov in poseljenosti območja na katerem se izvaja javna služba:

 • zbiranje na individualnih in skupnih zbirnih mestih
 • zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij - ekoloških otokih
 • zbiranje odpadkov v zbiralnih akcijah
 • zbiranje in odvoz odpadkov po naročilu
 • zbiranje odpadkov v zbirnem centru

 

Z ustreznimi vozili odvažamo:

 • papir in kartonsko embalažo
 • plastično, kovinsko in sestavljeno embalažo
 • stekleno embalažo
 • biološko razgradljive odpadke
 • ostanek odpadkov
 • kosovne odpadke
 • odpadno električno in elektronsko opremo OEEO
 • nevarne odpadke
 • odpadke po naročilu

Občina AjdovščinaObčina Vipava