Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Organizacijske enote podjetja

 

Seznam organizacijskih enot s kontaktnimi podatki vodij enot in služb

 

 • Oskrba s pitno vodo –  Aleš Brecelj

 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – Barbara Štravs

 • Zbiranje odpadkov – Silvana Kodrič

 • Center za ravnanje z odpadki – Igor Madon

 • Vzdrževanje cest, upravljanje nepremičnin in pogrebna služba – Rok Rojko

 • Služba za javne razpise, vodenje in nadzor projektov ter vodenje katastrov – Aleš Bačer

 • Finančno računovodska služba – Egon Zavnik

   

   

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava