Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Splošni podatki o podjetju

 

Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina
Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
 
Telefon: (05) 365 97 00
Faks: (05) 366 31 42
E-pošta: info@ksda.si
Spletna stran: www.ksda.si
 

Direktor: LUKA JEJČIČ, univ. dipl. inž.

 
Transakcijski račun: NKBM 0475 - 10000120476
ID za DDV: SI68647336
Matična številka: 5210461000
Osnovni kapital: 1.724.493,75 €
 

Javno podjetje opravlja na območju občine Ajdovščina in občine Vipava lokalne gospodarske javne službe ter druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti.

 

Poslovni deleži ustanoviteljev:

  • Občina Ajdovščina:  81,6442 %
  • Občina Vipava:        18,3558 %

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava