Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja podjetje

 

Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina upravlja:

 

  • kataster vodovodne infrastrukture,
  • kataster komunalne infrastrukture s področja odvajanja odpadnih voda,
  • kataster in evidenco grobov za pokopališča v upravljanju,
  • kataster javne razsvetljave,
  • kataster ekoloških otokov,
  • kataster vzdrževanih občinskih cest in javnih površin.

 

Podatki so javno dostopni preko spletnega portala iObčina, spletnega geografskega informacijskega sistema (GIS), in na sedežu podjetja, v času uradnih ur.

Občina AjdovščinaObčina Vipava