Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI

 

Za občini Ajdovščina in Vipava opravljamo naloge upravljanja občinskih stanovanj in poslovnih prostorov.

V gospodarjenju oz. upravljanju imamo še stanovanja Nepremičninskega sklada PIZ Ljubljana, Stanovanjskega sklada RS, zavoda CIRIUS Vipava ter nekaj stanovanj v lasti družb Tekstina d. d., Mlinotesta d. d. in  Fructal d. d.

Občina AjdovščinaObčina Vipava