Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Tržnica, sejmišče

 

Naše podjetje v Ajdovščini upravlja tržnico in sejmišče, in sicer na podlagi Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v Občini Ajdovščina.

Občina AjdovščinaObčina Vipava